foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Sương, Nguyễn Văn Tùng Lâm (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 43Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

- Xác định tỷ lệ nhiễm và sự lưu hanh của vi khuẩn Pasteurella multocida trên bò khỏe; thử tính mẫn cảm với kháng sinh của chủng vi khuẩn phân lập được.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn