foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lâm Văn Thành, ThS. Nguyễn Thị Mộng Nhi (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 47Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5085 / Th107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Ảnh hưởng của bổ sung bột gừng lên năng suất sinh trưởng của gà Đông Tảo. Đánh giá năng suất sinh trưởng của gà Đông Tảo bắt đầu từ tuần tuổi thứ 2 đến 11 tuần tuổi.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn