foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Bùi Văn Nam, ThS. Lý Thị Thu Lan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 50Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5 / N104. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm Gừng lên sinh trưởng của chim cút. Đánh giá tỷ lệ sống, khả năng tăng trọng, tiêu tốn thức ăn, hệ số chuyển hóa thức ăn, tỷ lệ thân thịt và hiệu quả kinh tế của chim cút từ 1 – 56 ngày tuổi.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn