foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đổ Thị Anh Kiều, ThS. Nguyễn Thị Minh Trang (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 42Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5089 / K309. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Khảo sát tỷ lệ gà tiêu chảy và chết do vi khuẩn Salmonella gây ra. Khảo sát sự đề kháng với kháng sinh của vi khuẩn Salmonella nhằm lựa chọn kháng sinh điều trị thích hợp.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn