foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lâm Thị Kiều Tiên, ThS. Lý Thị Thu Lan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 36Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5085 / T305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Ảnh hưởng của các mức độ bổ sung bột nghệ lên khả năng sinh trưởng của gà Ác từ 0 – 8 tuần tuổi. Ảnh hưởng của các mức độ bổ sung bột nghệ lên hiệu quả kinh tế và chất lượng thân thịt của gà Ác từ 0 – 8 tuần tuổi.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn