foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Hoàng Luôn; ThS. Lai Phước Sơn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.3/ L517. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

So sánh tốc độ tăng trưởng của lươn đồng nuôi không bùn trong hệ thống lọc nước tuần hoàn so với lươn nuôi không bùn truyền thống, từ đó làm cơ sở để đánh giá khách quan hiệu quả của mô hình này. Góp phần tìm ra giải pháp mới cho nghề nuôi lươn nhằm cải thiện năng suất và tiết kiệm tài nguyên nước

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn