foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Nhật; ThS. Lai Phước Sơn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 104Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.3/ Nh124. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả quy trình sử dụng nước xanh trong ương ấu trùng Ếch Thái Lan; đánh giá hiểu quả ương Ếch Thái Lan từ giai đoạn ấu trùng đến 35 ngày tuổi trong quy trình ương nước xanh (tảo chlorella)


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn