foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Cao Vẹn; Nguyễn Ngọc Tuấn (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh378.365/ V203. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu về thực trạng việc làm thêm của sinh viên Khoa Quản lý nhà nước, Quản trị văn phòng & Du lịch và đề xuất giải pháp khuyến khích sinh viên làm thêm, giúp sinh viên cân bằng giữa việc học và việc làm thêm.

 

Tác giả: Phạm Thị Cẩm Xuyến; Nguyễn Thanh Đệ (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 378.013/ X527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu thực trạng định hướng nghề nghiệp của sinh viên ngành Quản trị văn phòng Trường Đại học Trà Vinh trong quá trình học tập. Từ đó, đề xuất các giải pháp giúp cho sinh viên ĐHNN tốt hơn, phù hợp với năng lực sở trường.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Hương; Trần Văn Nhân (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 353.40959786/ H561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về chứng thực tại Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Đặng Đăng Khoa; Nguyễn Diệp Phương Nghi (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 48Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 302.30285/ Kh401. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu nhu cầu sử dụng mạng xã hội của sinh viên trường Đại học Trà Vinh. Qua đó, đề xuất các giải pháp tăng cường nhận thức cho sinh viên về cơ hội cũng như các nguy cơ mà mạng xã hội có thể mang lại, nhằm hạn chế những hậu quả xấu do mạng xã hội gây ra đối với sinh viên nói riêng và xã hội nói chung. Từ đó, giúp sinh viên có khả năng sử dụng mạng xã hội một cách hợp lý phục vụ cho mục đích học tập và rèn luyện của mình.

 

 

Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Thơ; Lý Thị Bé Luyễn (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 51Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 307.72/ Th460. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng xã hội nông thôn ổn định, hòa thuận, dân chủ, tiến bộ, có kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội ngày càng đồng bộ và từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế hợp lý, các hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến; gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ và du lịch; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; trình độ dân trí được nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn