foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Y Phụng; ThS. Tài Lê Khanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu thực trạng cải cách TTHC tại UBND Phường 8, Thành phố Trà Vinh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hiệu quả thực hiện cải cách TTHC tại tại UBND Phường 8, Thành phố Trà Vinh trong thời gian tới.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Xuân; Nguyễn Ngọc Diệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 49Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu thực trạng và đưa ra giải pháp phù hợp giúp cụm danh thắng Ao Bà Om ngày càng phát triển, thu hút nhiều khách du lịch. Bên cạnh đó, tìm ra giải pháp nhằm hoàn thiện hơn các hoạt động du lịch và các sản phẩm du lịch tại cụm danh thắng Ao Bà Om trên địa bàn phường 8, TPTV, tỉnh Trà Vinh.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn