foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Tiền; Dương Thanh Tuấn (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 47Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 651.3/ T305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu về công tác văn thư, góp phần hoàn thiện công tác văn thư tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long qua đó nâng cao hiệu quả của hoạt động văn phòng.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh; Nguyễn Thanh Đệ (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 305.23/ Tr312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu về văn hóa công sở tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Trà Vinh từ đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao văn hóa công sở tại Trung tâm DVVL Trà Vinh.

 

 

Tác giả: Trần Thị Thanh Hằng; Nguyễn Thị Mỹ Lan (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 54Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 305.23/ H116. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu thực trạng thực hiện quy chế văn hóa công sở tại trường THPT Bùi Hữu Nghĩa huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, đồng thời đề xuất giải pháp hoàn thiện văn hóa công sở của CBCCVC đang làm việc tại Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

 

 

Tác giả: Nguyễn Tấn Lực; Huỳnh Minh Như Hương (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 650.13/ L552. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu khả năng ứng phó với áp lực công việc của công chức tại Thị uỷ Duyên Hải, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng ứng phó với áp lực công việc.

 

Tác giả: Nguyễn Minh Thành; Tài Lê Khanh (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 351.597/ Th107 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu thực trạng triển khai cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND phường 4; Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND phường 4 trong giai đoạn hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn