foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thúy Kiều; Dương Tuấn Vũ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu thực trạng công tác văn thư của Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh giai đoạn năm 2015-2017, để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần tăng cường hiện đại hóa công tác văn thư của Văn phòng Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn