foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Hồ Hồng Ngọc; Lê Yến Chi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhằm biết được thực trạng kỹ năng mềm của sinh viên; phân tích các nhân tố ảnh hưởng; đưa ra giải pháp, kiến nghị nhằm rèn luyện, nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Quản trị Văn phòng thuộc Khoa Quản lý Nhà nước, Quản trị Văn phòng và Du lịch, trường Đại học Trà Vinh.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn