foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Mai Ngọc Trầm; ThS. Từ Minh Điền (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 55Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 339.40959786 / Tr120. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Nghiên cứu, tổng hợp và vận dụng các cơ sở lý luận, để đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn về CTGN đối với hộ nghèo, tìm ra thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác giảm nghèo góp phần làm giảm thiểu tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Duyên Hải.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác giảm nghèo đối với hộ nghèo;

- Đánh giá thực trạng hoạt động công tác giảm nghèo đối với người nghèo trên địa bàn huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh;

- Đánh giá các yếu tố thuộc về bản thân người nghèo; yếu tố nhận thức, phong tục tập quán; yếu tố thuộc về người làm công tác giảm nghèo đối với hộ nghèo;

- Đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện duyên hải giai đoạn 2018 – 2020.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn