foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đặng Thị Mai Thư; Tài Lê Khanh (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 651.3/ Th550. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận Tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã Long Sơn.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn