foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Kiều; Nguyễn Thị Trang Đài (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 651.3/ K309. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở khảo sát, phân tích thực trạng của CTVT tại Tổng công ty Viễn thông Mobifone - Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 9 - Chi nhánh Mobifone Tỉnh Trà Vinh, có thể rút ra những kết quả, những hạn chế và nguyên nhân của CTVT tại CQ. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp, kiến nghị phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả CTVT tại Tổng công ty Viễn thông Mobifone - Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 9 – Chi nhánh Mobifone Tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn