foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đặng Đăng Khoa; Nguyễn Diệp Phương Nghi (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 48Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 302.30285/ Kh401. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu nhu cầu sử dụng mạng xã hội của sinh viên trường Đại học Trà Vinh. Qua đó, đề xuất các giải pháp tăng cường nhận thức cho sinh viên về cơ hội cũng như các nguy cơ mà mạng xã hội có thể mang lại, nhằm hạn chế những hậu quả xấu do mạng xã hội gây ra đối với sinh viên nói riêng và xã hội nói chung. Từ đó, giúp sinh viên có khả năng sử dụng mạng xã hội một cách hợp lý phục vụ cho mục đích học tập và rèn luyện của mình.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn