foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Hương; Trần Văn Nhân (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 353.40959786/ H561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về chứng thực tại Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn