foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Cao Vẹn; Nguyễn Ngọc Tuấn (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh378.365/ V203. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu về thực trạng việc làm thêm của sinh viên Khoa Quản lý nhà nước, Quản trị văn phòng & Du lịch và đề xuất giải pháp khuyến khích sinh viên làm thêm, giúp sinh viên cân bằng giữa việc học và việc làm thêm.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn