foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Tấn Lực; Huỳnh Minh Như Hương (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 650.13/ L552. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu khả năng ứng phó với áp lực công việc của công chức tại Thị uỷ Duyên Hải, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng ứng phó với áp lực công việc.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn