foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Thanh Hằng; Nguyễn Thị Mỹ Lan (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 54Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 305.23/ H116. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu thực trạng thực hiện quy chế văn hóa công sở tại trường THPT Bùi Hữu Nghĩa huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, đồng thời đề xuất giải pháp hoàn thiện văn hóa công sở của CBCCVC đang làm việc tại Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn