foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Tiền; Dương Thanh Tuấn (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 47Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 651.3/ T305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu về công tác văn thư, góp phần hoàn thiện công tác văn thư tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long qua đó nâng cao hiệu quả của hoạt động văn phòng.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn