foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thị Sô Khum; Phan Thị Mỹ Ly (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 49Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

- Hệ thống lại cơ sở lí luận thông qua việc tổ chức trò chơi học tập trong dạy học phân môn ngữ pháp Khmer;

- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng học tập hợp tác khi tham gia TCHT và trao đổi kinh nghiệm học tập trong tiết dạy học Ngữ phap Khmer, kĩ năng sử dụng cấu trúc câu, cú pháp rõ ràng và hoàn thành những bài tập thực hành Ngữ pháp thông qua các thiết kế hoạt động dạy học có vận dụng TCHT.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn