foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lâm Thùy Nguyên; Bùi Thị Luyến (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 48Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

- Xác định quy trình xây dựng câu hỏi dạy học các phân môn Tiếng Khmer;

- Thiết kế hệ thống câu hỏi dạy học một số bài Tiếng Khmer ở quyển 1, 3, 4 với các trình độ khác nhau như: hướng dẫn học sinh nhớ đươc phụ âm, nguyên âm và ráp vần, hướng dẫn học sinh đọc hiểu cơ bản, hướng dẫn đọc hiểu và mở rộng thêm các từ vựng cho học sinh;

Việc nghiên cứu đề tài này còn nhằm mục đích góp phần vào việc nâng cao chất lượng hiệu quả dạy học Ngữ văn Khmer.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn