foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lâm Thị Ngọc Huyền; Lâm Khu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 49Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Vận dụng một số phương pháp dạy học theo hướng tích cực vào phân môn Ngữ pháp Sách giáo khoa Tiếng Khmer quyển 5 nhằm nâng cao chất lượng dạy học cho phân môn Ngữ pháp khmer và đạt hiệu quả cao nhất cho học sinh trong học tập.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn