foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Lê Tuấn Tú; Nguyễn Thanh Trúc (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12/ T500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Trà Vinh. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Hữu Đức; Nguyễn Thị Búp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 / Đ552 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2014-2016, đề xuất một số giải pháp tiêu biểu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Trà Vinh trong tương lai.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Trà Vinh;

- Đánh giá tình hình hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Trà Vinh;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Trà Vinh.

 

 

Tác giả: Đặng Văn Quí; Lê Trung Hiếu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1 / Qu300 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích hiện trạng hoạt động tín dụng đánh giá tình hình rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Cầu Ngang qua đó đề ra những biện pháp đề phòng rủi ro nhằm tối thiểu những thiệt hại do rủi ro gây ra cho ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Cầu Ngang.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Trang; Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 / Tr106 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Cầu Ngang – tỉnh Trà Vinh. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn trong thời gian tới

 

Tác giả: Nguyễn Kháng Thiên; Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 / Th305 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Trà Vinh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích hoạt động cho vay KHCN tại Vietinbank Trà Vinh giai đoạn 2014 - 2016;

- Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng giai đoạn 2014 - 2016;

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng trong thời gian tới.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn