foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Kim Sam Áte; Lê Trung Hiếu (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 66Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12 / A110. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích tình hình cho vay không tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2014 đến 2016. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện và nâng cao hoạt động cho vay không tài sản đảm bảo tại Ngân hàng trong thời gian sắp tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng cho vay không tài sản đảm bảo tại LienVietPostBank Trà Vinh giai đoạn 2014 đến 2016; 

- Đánh giá hoạt động cho vay không tài sản đảm bảo tại LienVietPostBank Trà Vinh giai đoạn 2014 đến 2016;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay không tài sản đảm bảo tại LienVietPostBank Trà Vinh trong thời gian sắp tới.

 

Tác giả: Trần Thị Thu Trang; Nguyễn Thị Cẩm Loan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 63Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 / Tr106. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2014 – 2016. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích tình hình nguồn vốn, huy động vốn, tình hình cho vay, thu nợ, dƣ nợ, nợ xấu trong giai đoạn 2014 – 2016;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp.

 

 

Tác giả: Dương Hoàng Bữu.

GVHD: Nguyễn Văn Vũ An.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 45Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

So sánh hiệu quả kinh tế của hai mô hình tưới thấm và tưới nhỏ giọt tại tỉnh Trà Vinh. Đề xuất giải pháp ứng dụng mô hình hiệu quả hơn lên dưa hấu trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng sản xuất của hai mô hình tưới thấm và tưới nhỏ giọt lên dưa hấu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn (2015-2017);

- Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả kinh tế và thu nhập của hai mô hình tưới thấm và tưới nhỏ giọt lên dưa hấu tại tỉnh Trà Vinh;

Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của hai mô hình tưới thấm và tưới nhỏ giọt lên dưa hấu tại tỉnh Trà Vinh.

 

 

Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu.

GVHD: Nguyễn Văn Vũ An.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 48Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Trà Vinh Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Trà Vinh;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng T CP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Trà Vinh;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng T CP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trinh.

GVHD: Nguyễn Văn Vũ An.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 47Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu này nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chi tiêu cho y tế của các nông hộ tại địa bàn tỉnh Trà Vinh, từ đó lựa chọn giải pháp thích hợp để cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe cho các nông hộ tại tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng về tình hình sử dụng dịch vụ y tế cũng như chi tiêu cho y tế của các nông hộ tại địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích những yếu tố tác động đến quyết định chi tiêu cho y tế của các nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Từ đó đề xuất chọn ra giải pháp thích hợp;

- Đề xuất một số giải pháp giúp nông hộ tham gia bảo hiểm y tế tại địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn