foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Tùng Chinh.

GVHD: Phạm Thị Thu Hiền.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 38Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc chi tiêu giáo dục của các nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả năng chi tiêu cho giáo dục của nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng chi tiêu cho giáo dục của các nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2014 – 2017;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư và số tiền đầu tư giáo dục của nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc chi tiêu cho giáo dục của nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Hà Tuyết Hạnh.

GVHD: TS. Nguyễn Hồng Hà.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng dịch vụ Ngân hàng điện tử -Ví Việt tại LienVietPostBank -CN Trà Vinh. Đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử - Ví Việt tại LienVietPostBank - CN Trà Vinh trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng của dịch vụ Ngân hàng điện tử - Ví Việt tại LienVietPostBank giai đoạn 2015-2017;

-Đánh giá sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử - Ví Việt tại LienVietPostBank– CN Trà Vinh trong thời gian qua;

- Đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử - Ví Việt tại LienVietPostBank – CN Trà Vinh.

 

Tác giả: Trần Thị Mai Trâm.

GVHD: Nguyễn Thanh Trúc.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 39Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh số 01 Trà Vinh trong ba năm 2015, 2016, 2017 qua đó đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh số 01 Trà Vinh trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh số 01 Trà Vinh;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh số 01 Trà Vinh;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh số 01 Trà Vinh.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Xuyến.

GVHD: Phạm Thị Thu Hiền.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD tại Agribank chi nhánh thành phố Trà Vinh. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng tại Agribank chi nhánh thành phố Trà Vinh trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng tín dụng tại Agribank chi nhánh thành phố Trà Vinh giai đoạn 2015 - 2017;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD tại Agribank chi nhánh thành phố Trà Vinh;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý RRTD tại Agribank chi nhánh thành phố Trà Vinh.

 

 

Tác giả: Lê Phước Trọng.

GVHD: Lê Trung Hiếu.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 48Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng huy động vốn tại Sacombank Trà Vinh, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

 - Phân tích thực trạng huy động vốn tại Sacombank Trà Vinh giai đoạn từ năm 2015 năm 2017;

 - Đánh giá hiệu quả huy động vốn tại Sacombank Trà Vinh giai đoạn từ năm 2015 năm 2017;

- Đề xuất một số giải pháp giúp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Sacombank Trà Vinh trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn