foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Thảo; Nguyễn Thị Búp (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 51Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1 / Th108. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích và đánh giá tình hình huy động vốn tại NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cầu Ngang - Trà Vinh giai đoạn 2014 - 2016. Từ đó đề xuất một số giải pháp tiêu biểu góp phần nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cầu Ngang - Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng hoạt động huy động vốn của NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cầu Ngang - Trà Vinh giai đoạn 2014 – 2016;

- Đánh giá hiệu quả trong công tác huy động vốn của NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cầu Ngang - Trà Vinh;

- Đề xuất một số giải pháp tiêu biểu nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn của NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cầu Ngang - Trà Vinh.

 

Tác giả: Lê Nguyễn Nhật Anh; Lê Trung Hiếu (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 62Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 / A107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Huyện Cù Lao Dung giai đoạn 2014 đến 2016. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện và nâng cao hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng trong thời gian sắp tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng cho vay đối với hộ sản xuất tai Agribank Cù Lao Dung giai đoạn 2014 đến 2016;

- Đánh giá hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Agribank Cù Lao Dung giai đoạn 2014 đến 2016;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng trong thời gian sắp tới.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Thương; Nguyễn Thị Cẩm Loan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 85Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12 / Th561 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích tính hình rủi ro tín dụng tại BIDV chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2014-2016. Qua đó tìm ra nguyên nhân và đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng trong tương lai.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Ái Phương; Nguyễn Văn Vũ An (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 45Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh:  332.7 / Ph561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Trà Vinh. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Trà Vinh;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Trà Vinh;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Trà Vinh.

 

Tác giả: Huỳnh Thị Cẩm Giang; Nguyễn Thanh Trúc (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 72Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 / Gi106. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích hoạt động tín dụng tại LienVietPostBank chi nhánh Trà Vinh. Đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng trong thời gian tới.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn