foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Phước Trọng.

GVHD: Lê Trung Hiếu.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 48Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng huy động vốn tại Sacombank Trà Vinh, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

 - Phân tích thực trạng huy động vốn tại Sacombank Trà Vinh giai đoạn từ năm 2015 năm 2017;

 - Đánh giá hiệu quả huy động vốn tại Sacombank Trà Vinh giai đoạn từ năm 2015 năm 2017;

- Đề xuất một số giải pháp giúp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Sacombank Trà Vinh trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn