foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Kim Xuyến.

GVHD: Phạm Thị Thu Hiền.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD tại Agribank chi nhánh thành phố Trà Vinh. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng tại Agribank chi nhánh thành phố Trà Vinh trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng tín dụng tại Agribank chi nhánh thành phố Trà Vinh giai đoạn 2015 - 2017;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD tại Agribank chi nhánh thành phố Trà Vinh;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý RRTD tại Agribank chi nhánh thành phố Trà Vinh.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn