foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hà Tuyết Hạnh.

GVHD: TS. Nguyễn Hồng Hà.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng dịch vụ Ngân hàng điện tử -Ví Việt tại LienVietPostBank -CN Trà Vinh. Đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử - Ví Việt tại LienVietPostBank - CN Trà Vinh trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng của dịch vụ Ngân hàng điện tử - Ví Việt tại LienVietPostBank giai đoạn 2015-2017;

-Đánh giá sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử - Ví Việt tại LienVietPostBank– CN Trà Vinh trong thời gian qua;

- Đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử - Ví Việt tại LienVietPostBank – CN Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn