foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Tùng Chinh.

GVHD: Phạm Thị Thu Hiền.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 38Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc chi tiêu giáo dục của các nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả năng chi tiêu cho giáo dục của nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng chi tiêu cho giáo dục của các nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2014 – 2017;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư và số tiền đầu tư giáo dục của nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc chi tiêu cho giáo dục của nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn