foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu.

GVHD: Nguyễn Văn Vũ An.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 48Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Trà Vinh Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Trà Vinh;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng T CP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Trà Vinh;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng T CP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn