foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Dương Hoàng Bữu.

GVHD: Nguyễn Văn Vũ An.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 45Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

So sánh hiệu quả kinh tế của hai mô hình tưới thấm và tưới nhỏ giọt tại tỉnh Trà Vinh. Đề xuất giải pháp ứng dụng mô hình hiệu quả hơn lên dưa hấu trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng sản xuất của hai mô hình tưới thấm và tưới nhỏ giọt lên dưa hấu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn (2015-2017);

- Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả kinh tế và thu nhập của hai mô hình tưới thấm và tưới nhỏ giọt lên dưa hấu tại tỉnh Trà Vinh;

Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của hai mô hình tưới thấm và tưới nhỏ giọt lên dưa hấu tại tỉnh Trà Vinh.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn