foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Thương; Nguyễn Thị Cẩm Loan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 85Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12 / Th561 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích tính hình rủi ro tín dụng tại BIDV chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2014-2016. Qua đó tìm ra nguyên nhân và đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng trong tương lai.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn