foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Kháng Thiên; Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 / Th305 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Trà Vinh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích hoạt động cho vay KHCN tại Vietinbank Trà Vinh giai đoạn 2014 - 2016;

- Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng giai đoạn 2014 - 2016;

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng trong thời gian tới.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn