foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Lê Tuấn Tú; Nguyễn Thanh Trúc (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12/ T500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Trà Vinh. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Trà Vinh trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.