foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Xây dựng website bán sản phẩm phần mềm theo đặc thù cá nhân

 

Tác giả: Hồ Minh Hải; GVHD: Ngô Thanh Huy, Nguyễn Ngọc Đan Thanh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 77Tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.7 H103. Vị trí: Phòng tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài “Xây dựng Website bán sản phẩm phần mềm theo đặc thù cá nhân” phải bán và giao được sản phẩm phần mềm trực tuyến cho khách hàng. Tùy theo nhu cầu mà khách hàng có thể mua phần mềm cho một hay nhiều máy và doanh nghiệp bán được phần mềm của mình theo thông tin đặc thù của thiết bị mà khách hàng khai báo để sử dụng phần mềm, qua đó đảm bảo được tính bản quyền của phần mềm.

 
 

 

Tác giả: Lữ Minh Liềng; GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Duy Thiện, Lê Thị Thùy Lan.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.7 L306. Vị trí: Phòng tự Nghiên cứu.

Mục đích nghiên cứu:

Tìm hiểu phương pháp dạy và học E-learning. Sử dụng Moodle để xây dựng hệ thống học tập trực tuyến cho sinh viên trường Đại học Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Tiền; GVHD: Phạm Minh Đương.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012.

Mô tả: 98Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.7 T305. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Cấu trúc của khóa luận

Cấu trúc của đề tài gồm 5 chương:

- Chương 1: Đặt vấn đề, nêu lên lý do chọn đề tài, những tình hình, thực trạng của thực tiễn từ đó đưa ra hướng giải quyết.

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết, cung cấp những kiến thức cơ bản cho việc làm đề tài.

- Chương 3: Phân tích – Thiết kế hệ thống, đi sâu vào chức năng của hệ thống, sau đó thiết kế dữ liệu đưa ra các mô hình dữ liệu, vật lý, xử lý và thiết kế giao diện.

- Chương 4: Cài đặt - thử ngiệm, hướng dẫn việc cài đặt và kết quả thử nghiệm minh họa.

- Chương 5: Kết luận và hướng phát triển, nêu lên kết quả đạt được, hạn chế và hướng phát triển của đề tài.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn