foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Khóa luận tốt nghiệp Đại học. Đề tài: Xây dựng website Quản lý điểm rèn luyện của sinh viên trường Đại học Trà Vinh

 

Khóa luận tốt nghiệp Đại học. Đề tài: Xây dựng website Quản lý điểm rèn luyện của sinh viên trường Đại học Trà Vinh

Tác giả: Nguyễn Phương Liên, ThS. Phan Quốc Nghĩa (GVHD)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2011

Mô tả: 63tr, có ảnh minh họa, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 378.1 / L305. Vị trí: Phòng tự nghiên cứu.

 

Phạm vi nghiên cứu: Trong khuôn khổ có giới hạn của một Đồ án tốt nghiệp cũng như hạn chế về thời gian thực hiện, đề tài này chỉ tập trung nghiên cứu việc tin học hóa khâu chấm, duyệt điểm rèn luyện của sinh viên. Và hệ thống này được áp dụng đối với sinh viên trường Đại học Trà Vinh.

 
 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn