foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Xây dựng hệ thống quản lý việc cấp phát văn bằng chứng chỉ của trường Đại học Trà Vinh

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý việc cấp phát văn bằng chứng chỉ của trường Đại học Trà Vinh.

Tác giả: Tô Việt Hòa; GVHD: ThS. Nguyễn Khắc Quốc.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 92Tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.7 H401. Vị trí: Phòng tự nghiên cứu,

 

 

 

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn