foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Xây dựng hệ thống website tư vấn và hướng nghiệp ngành học cho học sinh

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Xây dựng hệ thống website tư vấn và hướng nghiệp ngành học cho học sinh.

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Đượm; GVHD: ThS. Nguyễn Bá Nhiệm.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 79Tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.7 Đ559. Vị trí: Phòng tự nghiên cứu

 

Mục tiêu đề tài: Vấn đề tư vấn tuyển sinh luôn được mọi người quan tâm và rất quan trọng đối với học sinh trung học phổ thông. Tư vấn nhằm định hướng cho học sinh chọn được ngành phù hợp với bản thân. Nhưng vấn đề tư vấn tuyển sinh hàng năm vẫn còn gặp nhiều vấn đề: chưa giúp học sinh chọn được ngành thích hợp, thông tin tư vấn từ các chương trình chủ yếu là hỏi và đáp nên hiệu quả chưa cao. Do đó, một Website tư vấn giúp học sinh chọn ngành nghề phù hợp là rất cần thiết với tình hình hiện nay. Với những lý do trên, tôi quyết định chọn đề tài “Xây dựng hệ thống Website tư vấn và hướng nghiệp chọn ngành học cho học sinh” để thực hiện khóa luận tốt nghiệp này. Khóa luận này chủ yếu tập trung vào xây dựng một trang web cung cấp thông tin về tuyển sinh và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. Hệ thống được xây dựng với mục tiêu giúp học sinh định hướng để chọn được ngành nghề phù hợp với bản thân. Hệ thống dựa vào thông tin cá nhân và thông tin điểm của học sinh để đưa ra những ngành tư vấn phù hợp.

 

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn