foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Xây dựng website quản lý thi đua khen thưởng tại trường Đại học Trà Vinh

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Xây dựng website quản lý thi đua khen thưởng tại trường Đại học Trà Vinh.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn; GVHD: ThS. Nguyễn Thái Sơn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 93Tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.7 T502. Vị trí: Phòng tự nghiên cứu.

 

 Mục tiêu: Quản lý thông tin về cán bộ công chức trong các cơ quan Nhà nước nói chung, quản lý công tác thi đua khen thưởng Trường Đại học Trà Vinh nói riêng là một bài toán quan trọng phục vụ cho việc quản lý nguồn nhân lực, chính sách cán bộ,… nhằm giúp lãnh đạo kịp thời đưa ra các quyết định để xây dựng đội ngũ Cán bộ Công chức đủ khả năng và trình độ đáp ứng các nhu cầu trong giai đoạn mới. Việc tin học hoá tổ chức quản lý thi đua khen thưởng mang lại nhiều lợi ích hơn so với quản lý thủ công. Do đó, xây dựng website quản lý thi đua khen thưởng tại Trường Đại học Trà Vinh là mục tiêu của đề tài này.

 

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn