foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Xây dựng website quản lý bán hàng trang trí nội thất doanh nghiệp Hiệp Thành

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Xây dựng website quản lý bán hàng trang trí nội thất doanh nghiệp Hiệp Thành.

Tác giả: Châu Văn Quí, GVHD: ThS. Nguyễn Thái Sơn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 146Tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.7 Qu300. Vị trí: Phòng tự nghiên cứu.

 

Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu việc xây dựng website bán hàng của cửa hàng và việc quản lý bán sản phẩm tại cửa hàng trở nên rất cần thiết thông qua quá trình lưu trữ thông tin, quá trình bán sản phẩm, quản lý thu chi của công ty,... Xây dựng Website Quản lý bán hàng trang trí nội thất Doanh nghiệp Hiệp Thành có các chức năng sau: Giới thiệu các loại sản phẩm, chức năng đặt hàng qua mạng, quản lý thông tin nhập hàng: thêm, sửa, xóa các loại sản phẩm, hướng dẫn sử dụng các loại sản phẩm có hiệu quả hơn. Tạo cho người dùng có cách sử dụng đạt hiệu quả chất lượng tốt hơn, quản lý thông tin nhập, xuất hàng, quản lý doanh thu, chi theo từng thời điểm, quản lý công nợ cũng như của khách hàng hay nhà cung cấp...

 

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn