foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Xây dựng và triển khai hệ thống mạng LAN theo mô hình mạng phân cấp trên các thiết bị mạng CISCO

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Xây dựng và triển khai hệ thống mạng LAN theo mô hình mạng phân cấp trên các thiết bị mạng CISCO.

Tác giả: Nguyễn Chí Công; GVHD: ThS. Nguyễn Bá Nhiệm.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 156Tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.7 C455. Vị trí: Phòng tự nghiên cứu.

 

 Mục tiêu đề tài: Triển khai được một hệ thống mạng LAN hoàn chỉnh theo mô hình mạng phân cấp trên các thiết bị mạng của Cisco.

 

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn