foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Vận dụng kỹ thuật VLAN để xây dựng và triển khai các dịch vụ mạng trong hệ thống mạng LAN

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Vận dụng kỹ thuật VLAN để xây dựng và triển khai các dịch vụ mạng trong hệ thống mạng LAN.

Tác giả: Lê Thị Mỹ Duyên; GVHD: ThS. Nguyễn Bá Nhiệm.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 102Tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.7 D527. Vị trí: Phòng tự nghiên cứu

 

Mục tiêu đề tài: Ngày nay, công nghệ thông tin đã và đang đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế giới, là một phần không thể thiếu trong một xã hội ngày càng hiện đại hóa. Đồng nghĩa với việc sử dụng hệ thống mạng trong doanh nghiệp ngày càng được mở rộng. Một vấn đề đặt ra ở đây là làm sao để hệ thống mạng trong doanh nghiệp hoạt động tốt, hiệu quả và quản lý tốt nhất. Mặc khác, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ Internet, sản phẩm của Cisco bùng phát nhanh chóng. Sản phẩm của Cisco với hiệu suất hoạt động, độ khả dụng cao, an ninh toàn diện, tối ưu hóa việc triển khai, tăng cường khả năng quản lý. Có một giả thiết đặt ra nếu doanh nghiệp sử dụng các thiết bị này thì hiệu quả mạng doanh nghiệp rất cao. Từ những vấn đề trên một mô hình mạng giúp cho doanh nghiệp hoạt động tốt, hiệu quả và quản lý tốt rất cần thiết. Qua quá trình nghiên cứu tôi nhận thấy mô hình mạng phân cấp áp dụng kỹ thuật VLAN trong đó sử dụng thiết bị mạng Cisco đạt được yêu cầu trên. Và đó cũng chính là lý do tôi chọn đề tài: “ Vận dụng kỹ thuật VLAN để xây dựng và triển khai các dịch vụ mạng trong hệ thống mạng LAN”.

 

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn