foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Xây dựng website quản lý thông tin và quá trình hoạt động của đoàn viên tại trường Đại học Trà Vinh

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Xây dựng website quản lý thông tin và quá trình hoạt động của đoàn viên tại trường Đại học Trà Vinh.

Tác giả: Lê Thị Duy Trang; GVHD: ThS. Phan Quốc Nghĩa, Phạm Thị Trúc Mai.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 70r, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.7 Tr106. Vị trí: Phòng tự nghiên cứu

 

Mục tiêu đề tài: Xây dựng website quản lý thông tin và quá trình hoạt động của đoàn viên tại Trường Đại học Trà Vinh. Vận dụng được tất cả kiến thức về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, thiết kế và lập trình ứng dụng web. Xây dựng trang thông tin của Đoàn trường Đại học Trà Vinh, quản lý thông tin cá nhân và quá trình hoạt động của Đoàn viên.

 

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn