foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lữ Minh Liềng; GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Duy Thiện, Lê Thị Thùy Lan.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.7 L306. Vị trí: Phòng tự Nghiên cứu.

Mục đích nghiên cứu:

Tìm hiểu phương pháp dạy và học E-learning. Sử dụng Moodle để xây dựng hệ thống học tập trực tuyến cho sinh viên trường Đại học Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn