foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Xây dựng website bán sản phẩm phần mềm theo đặc thù cá nhân

 

Tác giả: Hồ Minh Hải; GVHD: Ngô Thanh Huy, Nguyễn Ngọc Đan Thanh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 77Tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.7 H103. Vị trí: Phòng tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài “Xây dựng Website bán sản phẩm phần mềm theo đặc thù cá nhân” phải bán và giao được sản phẩm phần mềm trực tuyến cho khách hàng. Tùy theo nhu cầu mà khách hàng có thể mua phần mềm cho một hay nhiều máy và doanh nghiệp bán được phần mềm của mình theo thông tin đặc thù của thiết bị mà khách hàng khai báo để sử dụng phần mềm, qua đó đảm bảo được tính bản quyền của phần mềm.

 
 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn