foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Khách sạn Như Ngọc

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Khách sạn Như Ngọc.

Tác giả: Đỗ Xuân Trường; KS. Kỹ Minh Hưng (GVHD);

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 192tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Tr561 . Vị trí: Phòng đọc

 

Register to read more ...

Thiết kế kỹ thuật Chung cư phường 9 thị xã Trà Vinh.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Chung cư phường 9 thị xã Trà Vinh.

Tác giả: Lê Quốc Khánh; Ks. Nguyễn Vy Thanh(GVHD);

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 173tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Kh107 . Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

Thiết kế kỹ thuật công trình ngân Đông Á chi nhánh Đồng Nai

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật công trình ngân Đông Á chi nhánh Đồng Nai.

Tác giả: Huỳnh Ngọc Phú; Trần Thanh Vũ (GVHD);

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 172tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Ph500 . Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

Thiết kế kỹ thuật Chung cư lô A Phường 7 Thành phố Trà Vinh

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Chung cư lô A Phường 7 Thành phố Trà Vinh.

Tác giả: Quách Văn Nhàn; Nguyễn Vy Thanh (GVHD);

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 213tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Nh105 . Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

Thiết kế kỹ thuật Trường THPT Võ Văn Kiệt.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Trường THPT Võ Văn Kiệt.

Tác giả: Nguyễn Quốc Cường; Ths. Huỳnh Văn Hiệp (GVHD);

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 137tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 C561 . Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn