foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Thiết kế kỹ thuật Trung tâm hành chính huyện Vĩnh Cữu.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Trung tâm hành chính huyện Vĩnh Cữu.

Tác giả: Trương Quốc Thiện; Trần Thanh Vũ (GVHD);

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 193tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Th305. Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

Thiết kế kỹ thuật Trường Trung học Cơ sở Lý Tự Trọng.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Trường Trung học Cơ sở Lý Tự Trọng.

Tác giả: Thạch Thanh Tòng; Trần Thanh Vũ (GVHD);

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 193tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 T431. Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

Thiết kế kỹ thuật Trường THCS huyện Suối Cát, tỉnh Đồng Nai.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Trường THCS huyện Suối Cát, tỉnh Đồng Nai.

Tác giả:Thang Minh Tiến; Võ Minh Huy (GVHD);

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 173tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 T305. Vị trí: Phòng đọc

 

Register to read more ...

Thiết kế kỹ thuật Ngân hàng Nông nghiệp Bến Tre

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Ngân hàng Nông nghiệp Bến Tre.

Tác giả: Võ Văn Hai; Trần Thanh Vũ (GVHD);

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 214tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 H103. Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

Thiết kế kỹ thuật Trụ sở làm việc khu kinh tế Định An, Trà Cú, Trà Vinh.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Trụ sở làm việc khu kinh tế Định An, Trà Cú, Trà Vinh.

Tác giả: Huỳnh Văn Bảy; Ths. Huỳnh Văn Hiệp (GVHD);

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 120tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 B112. Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn